پنجره هایی که از برخورد پرندگان محافظت می کنند

» پنجره هایی که از برخورد پرندگان محافظت می کنند

هنگامی که یک بار صدای برخورد پرنده ای را به پنجره خانه یا محل کارخود می شنوید، هرگز فراموش نمی کنید.سپس بیرون می روید و پرنده ای را می بینید که نقش بر زمین شده است. آیا تا بحال با خود اندیشیده اید تا جلوی برخورد پرندگان را گرفته باشید؟!

بهتر است درکی از چگونگی برخورد پرندگان با پنجره ها داشته باشیم. هنگامی که پرنده ای در حال پرواز به سمت پنجره ای می باشد، به جای صفحه شیشه ای بازتاب آسمان یا درختان را می بیند و به صورت غریزی فکر می کند که مسیری بدون مانع را طی می نماید. ولی این واقعیت غیر قابل انکار می باشد که امروزه حداقل نیمی ازپرندگانی که به پنجره ها برخورد می کنند در اثر صدمات حاصل از برخورد جان خود را از دست می دهند.

برای مقابله با این موضوع، راهکارهایی در سطح جهان اندیشیده شده است از جمله آن می توان به تغییر زاویه شیشه های پنجره با هدف عدم بازتاب و یا استفاده از نوار های سفید رنگ عمود برهم اشاره نمود. در حال حاضر جدیدترین تکنولوژی در این عرصه ساخت شیشه های یو وی ( اشعه ماورا بنفش:Ultraviolet به اختصار UV)و استفاده آن در پنجره ها می باشد. در تحقیقاتی که انجام شده نشان می دهد تارهای حلقوی عنکبوت توسط پرندگان حتی در شب قابل تشخیص و رویت می باشد. علت امر این است که تارهای عنکبوت منعکس کننده اشعه ماورای بنفش هستند که برای پرندگان قابل تشخیص است. همچنین آزمایشهای متعددی در اتاقی دارای دو پنجره یکی ساده و دیگری یو وی انجام شده است و در اکثریت قریب به اتفاق موارد پرنده به سمت شیشه ساده پرواز کرده است که نشان دهنده تشخیص پنجره یو وی نسبت به پنجره ساده می باشد.

همچنین ذکر این موضوع اهمیت دارد که پنجره های یو وی علاوه بر این که از برخورد پرندگان جلوگیری می کند از ورود اشعه های مضر نور خورشید جلوگیری می کند.

آخرین مطالب این وبلاگ